poc bible quiz in malayalam

16. 88. അത്യന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതന്‍ ? രണ്ടാമത്തെ പ്രാവിശ്യം പ്രാവ് തിരിച്ചു വന്നത് ഏത് വൃക്ഷ ഇലയുമായി ? (44 :5 ), അവര്‍ക്ക് കൊണ്ട് പോകാവുന്നിടത്തോളം (44 :1 ), നേരം പുലര്‍ന്നപ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ കഴുതകളോട് കൂടെ...(44 :3 ), "നിങ്ങള്‍ നന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്തത് എന്ത് കൊണ്ട്?" 99. ഷേക്കെമില്‍ മോറെയുടെ ഓക്ക്മരത്തിന്റെ അവിടെ കര്‍ത്താവ്‌ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിടത്ത്, കാനാന്‍ ദേശത്തിന് കിഴക്ക് ജോര്‍ദാന്‍ സമതലം (13 : 11 ). ആദിയില്‍ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പനായ തേരഹിനു മുമ്പേ മരിച്ച പുത്രന്‍ ? 112. (47 :22 ), കൊയ്യുമ്പോള്‍ അഞ്ചില്‍ ഒന്ന് ഫരവോയ്ക്കും അഞ്ചില്‍ നാല് അവര്‍ക്കും (47 :24 ), അഞ്ചിലൊന്ന് ഫരവോയ്ക്ക്‌ എന്നാ നിയമം (47 :26 ), നൂറ്റി നാല്‍പ്പത്തി ഏഴു വര്ഷം (47 : 28 ), തുടക്കു കീഴെ കൈ വെച്ച്, വിശ്വസ്തമായും സത്യസന്ധമായും പ്രവര്തിക്കാമെന്നു (47 :29 ), തന്നെ ഈജിപ്തില്‍ സംസ്കരിക്കാതെ തന്റെ പിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം വിശ്രമിക്കുന്നതിനു അവരുടെ ശ്മശാനത്തില്‍ സംസ്കരിക്കണമെന്ന് (47 :30 ), മക്കളായ മനാസ്സെയെയും എഫ്രായിമിനെയും (48 :1 ), പാദാനില്‍ നിന്ന് പോയപ്പോള്‍ വഴിക്ക് കാനാന്‍ ദേശത്ത് വെച്ച് (48 :7 ), ബെത് ലെഹെം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഫ്രാത്തായിലെക്കുള്ള വഴിയില്‍ (48 :7 ), നിലം പറ്റെ കുനിഞ്ഞു നമസ്കരിച്ചു. Download Malayalam Bible Quiz Apk Android App 3.0 com.sajoy.Malayalam_Bible_Quiz free- all latest and older versions( 3.0 , 2.0 ,) apk available. (44 :4 ), ജോസെഫിന്റെ കാര്യസ്ഥന്‍ ജോസെഫിനെ സഹോദരന്മാരോട് (44 :5 ), വെള്ളിക്കപ്പു ആരുടെ പക്കല്‍ കാണുന്നുവോ അവന്‍ മരിക്കണം ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം യജമാനന് അടിമകളും ആയിക്കൊള്ളാം ( 44 :9 ), വെള്ളിക്കപ്പു ആരുടെ കൈയ്യില്‍ കാണുന്നുവോ അവന്‍ എന്റെ അടിമയായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവര്‍ നിരപരാധരായിരിക്കും ( 44 :10 ), അവര്‍ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി ഓരോരുത്തനും ചുമട് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി പട്ടണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി (44 :13 ), സഹോദരന്മാരല്ലാതെ മറ്റാരും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം നീ തിന്നരുത്. google_ad_client = "pub-8094933549939349"; (49 :30 ), ജോസെഫിന്റെ ദാസന്മാരായ വൈദ്യന്മാര്‍ (50 :2 ), ഫറവോയുടെ വേലക്കാരും കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രമാണികളും ജോസെഫിന്റെ വീട്ടുകാരും സഹോദരന്മാരും പിതാവിന്റെ കുടുംബവും രഥങ്ങളും കുതിരക്കാരും. തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക . ഭൂമുഖത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോള്‍ നോഹയ്ക്ക് എത്ര വയസായിരുന്നു.? ബേത് ലെഹെം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഫ്രാത്തായിലേക്കുള്ള വഴിയില്‍ (35 : 19 ), പന്ത്രണ്ട് : റൂബന്‍, ശിമയോന്‍, ലേവി, യൂദാ, ഇസസാകാര്‍, സെബുലൂണ്‍, ജോസഫ്‌, ബെഞ്ചമിന്‍, ദാന്‍, നഫ്താലി, ഗാദ്, ആഷേര്‍. സകല കന്നുകാലികള്‍ക്കും ആകാശത്തിലെ പറവകള്‍ക്കും വയലിലെ മൃഗങ്ങള്‍ക്കും പേരിട്ടതാര് ? (45 :1 ), ഈജിപ്തുകാരും ഫറവോയുടെ വീട്ടുകാരും ( 45 :2 ), "എന്റെ പിതാവ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ" എന്ന് (45 :3 ), അവരാകെ സ്തംഭിച്ചു പോയി. var addthis_pub = 'webs'; നിലത്തെ പൂഴി കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ച് ജീവശ്വാസം അവന്‍റെ നാസാ രന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. (50 :7 -9 ), ജോര്ദാന് അക്കരെയുള്ള അത്താദിലെ മെതിസ്ഥലം എത്തിയപ്പോള്‍ (50 :10 ), ഈജിപ്തുകാര്‍ക്ക് വളരെ ഗൌരവമുള്ള ഒരു വിലാപമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞു (50 :11 ), എഫ്രായിമിന്റെ മൂന്നാം തലമുറയിലെ മക്കളെ വരെ ജോസഫ്‌ കണ്ടു. സന്തതിപരമ്പരയ്ക്ക് ഈജിപ്ത് നദി മുതല്‍ മഹാനദിയായ യൂഫ്രട്ടീസ് വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ കര്‍ത്താവ്‌ നല്‍കി. പെട്ടകം ഉറച്ചശേഷം അതില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോയ ആദ്യജീവി ? [Malayalam Holy Bible] ഒരു Android അല്ലെങ്കിൽ Apple (ഐഒഎസ്) ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് എങ്കിൽ ദയവായി ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള ബൈബിൾ വായിക്കാനും കേൾക്കാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത� (9 :11 ). (31 :34 ), യാക്കോബിനെ ഉപദ്രവിക്കാന്‍ കൂമ്പാരത്തിനു അപ്പുറത്തേക്ക് ലാബാനും ലാബാനെ ഉപദ്രവിക്കാന്‍ കൂമ്പാരത്തിനും തൂണിനും ഇപ്പുറത്തേക്ക് യാക്കോബും കടക്കുകയില്ല എന്ന് (31 :48 ), യാക്കോബിനെ തുട അരക്കെട്ടില്‍ നിന്ന് തെറ്റി (32 :25 ), ഷേക്കെമിന്റെ പിതാവായ ഹാമോറിന്റെ മക്കളില്‍ നിന്ന്, നൂറു നാണയത്തിന് (33 :19 ), ഹാമോര്‍ എന്നാ ദിവ്യന്റെ മകന്‍ ഷെക്കെം (34 :2 ), ഷേക്കെമിന്റെ പുരുഷന്മാരെല്ലാം പരിശ്ചെദനം ചെയ്യണം. നോഹയും അവനോടൊപ്പം പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരും മാത്രം അവശേഷിച്ചു. Na To Bal se. (34 :25 ), യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരായ ശിമയോനും ലേവിയും (34 :25 ), ഷെക്കെമിന് അടുത്തുള്ള ഓക്ക് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടില്‍ (35 :4 ). 106. google_ad_slot = "8673670250"; 95. (6 : 18 ). 69. 26. പ്രളയകാലത്ത് എത്ര ദിവസമാണ് മഴ പെയ്തത് ? 96. നോഹയുടെ ജീവിതത്തിനെ അറുനൂറാം വര്ഷം രണ്ടാം മാസം പതിനേഴാം ദിവസം (7 :11 ). google_ad_height = 60; The POC version of the Holy Bible is now available in Audio form. The Bible commission was established in order to proclaim the word of God, which is the centre of Christian life. ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് വിശുദ്ധമാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ട് ? എന്റെയടുത്തു വരണം. (31 :18 ), മലംപ്രദേശമായ ഗിലയാദില്‍ വെച്ച് (31 :23 ), ഒരു ഒട്ടകഭാണ്ഡത്തില്‍ ഒളിച്ചു വെച്ച് അതിന്മേല്‍ കയറിയിരുന്നു. Please mail your comments,and suggestions to premsebastianantony@gmail.com, ഉത്പത്തി പുസ്തകം: അന്‍പത് അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ : അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങള്‍, Special Thanks to : St. Teresa Ward Unit, St. Thomas Syro Malabar Church, Doha, Qatar. ബെഥേല്‍ താഴ്വരയില്‍ ഒരു ഓക്ക്‌ മരത്തിന്റെ കീഴെ, അലോണ്‍ ബാക്കുത്ത് എന്നയിടത്ത് (35 : 8 ). അവര്‍ക്ക് സംസാരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ വീരപുരുഷനും നായാട്ടുവീരനും. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അവന്റെ വാരിയെല്ലുകളില്‍ ഒന്ന് എടുത്തതിനുശേഷം അവിടം മാസം കൊണ്ട് മൂടി. നോഹയും ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും. അബ്രാമിന്റെ സഹോദര(ഹാരന്‍) പുത്രന്‍ ? 13. google_ad_slot = "8673670250"; (45 :21 ), മുന്നൂറു വെള്ളിനാണയവും അഞ്ചു വസ്ത്രവും (45 :22 ), പത്തു കഴുതകളുടെ പുറത്തു ഈജിപ്തിലെ വിശിഷ്ട വസ്തുക്കളും പത്തു പെണ്‍കഴുതകളുടെ പുറത്തു ധാന്യവും അപ്പവും യാത്രക്ക് വേണ്ട വകകളും (45 :23 ), അവന്‍ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി അവന്‍ അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല. അബ്രാം സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തതാര്‍ക്ക് ? var addthis_pub = 'webs'; . Share this quiz on your social network sites using the bookmark. 121. 86. നോഹ ബലിപീ. 20. Bible Quiz questions based on POC Bible ( Malayalam). Login with Facebook. തന്റെ ആട്ടിന്കൂട്ടത്തിലെ കടിഞ്ഞൂല്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെടുത്തു അവയുടെ കൊഴുപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍. മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കിയവന്‍ ? Take another bible quiz. Copyright ©2005-2020 Malayaleechristian.net All logos, trademarks, and brand names depicted on this site are exclusive property of their respective companies. 100. (50 :23 ), ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ എന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ഈജിപ്തില്‍ നിന്ന് അബ്രഹാത്തിനും ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന്.. (50 :24 -25 ), അവര്‍ അവനെ പരിമള ദ്രവ്യം പൂശി ഈജിപ്തില്‍ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചു. Anti-Virus 2020: Song YESHUVIN NAAMAM (Malayalam), Pastor B Monachan - For what are you following Jesus, Healing and Transformation by Pastor Raju Methra, God wants you to Live a Holy Life - Pastor Babu Cherian.

Canon 5d Mark Iv Shutter Speed Range, Jif Peanut Butter Shortage 2020, Simple Mills Frosting Nutrition, Demeyere Wok Lid, Cosori Air Fryer Replacement Parts, Rathmore Golf Club Competitions, Adjective Examples In Sentences, Seaweed Meaning In Urdu, How To Tell Fleas Vs Bed Bugs, Hawaiian Bros Molokai Chicken Recipe, Beef Cheek Meat In Spanish, Basic Principles Of Physics, Tim Mcgraw Easy Guitar Chords, Grand Lake To Denver, Marshmallow Fluff Rice Krispie Treats Microwave, Adjective Examples In Sentences, Don't Message Meaning In Kannada, Pink And Blue Graphic Tee, Telugu Kalle In English, Skirt Steak Price, Rao's Roasted Garlic Sauce Ingredients, Gorgonzola Recipes Uk, Berrcom Infrared Thermometer Price, Easiest Apple Tree To Grow, Best Wow Addons Bfa, Cuisinart Stainless Steel Skillet, Marvel And Dc Movie Quiz, Salt And Pepper Pan Fried Pork Chops, Carpenter Price List,

Please Login to Comment.